فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

همه بدهای جهان

 • ۱۰۵۴

همه بدهای جهان پیش دل من هیچ است

بدتر از آنکه نفهمند تورا چیزی نیست ....

"شمین"

آینه

 • ۱۲۸۶

دادی به دستم آینه   گفتی که: خودببین

دیدم تونیستی ،   زدم آئینه بر زمین

"شمین اصفهانی"

تک بیت های من

 • ۱۱۸۳

جان منی چه غصه که دربرنبینمت

تاج منی چه شکوه که برسرنبینمت

 •  

اگر عشق علی درسینه هابود

 • ۱۱۰۸

اگر عشق علی درسینه هابود

کجا دود جهنم درهوا بود؟

چون برتوفتدچشم زلیخا ...به چه قیمت؟

 • ۹۸۶

ای یوسف مصری که تورامفت  فروشند

چون برتوفتدچشم زلیخا ...به چه قیمت؟

سوختم چون پنبه اما بازهم مرهم شدم

 • ۱۰۴۸

درجلای دل بسان لحظه های غم شدم

سوختم چون پنبه اما بازهم مرهم شدم

شعرهم یک نمونه لبخنداست

 • ۱۰۷۶

مصرعی زیرمصرعی بگذار

شعرهم یک نمونه لبخنداست

ای کاش این پرنده از آغاز پر نداشت

 • ۱۱۴۴

پرزد دلم رسیدبه صحرای کربلا

ای کاش این پرنده از آغاز پر نداشت

ساعت عاشقی مگرچنداست؟

 • ۱۱۶۴

تونمی آیی ودلم بنداست

ساعت عاشقی مگرچنداست؟

دل من هم به گوشه ای بنداست

 • ۱۲۳۸

گرچه چون عقربک پریشانم...

دل من هم به گوشه ای بنداست