فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

تلاش یکسان برای مثبت یا منفی

  • ۵

کارلوس کاستاندا می‌گوید: «ما یا خودمان را به بدبختی می‌کشانیم یا توانمند می‌سازیم. هر دو نتیجه به یک میزان تلاش نیاز دارد.»


هرکاری راهی داره/ماری فورلئو