رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :


شُمُّوا النَّرجِسَ و لَو فِی الیَومِ مَرَّةً ،

 و لَو فِی الاُسبوعِ مَرَّةً ،

 و لَو فِی الشَّهرِ مَرَّةً ،

 و لَو فِی السَّنَةِ مَرَّةً ،

 ولَو فِی الدَّهرِ مَرَّةً ؛

 فَإِنَّ فِی القَلبِ حَبَّةً مِنَ الجُنونِ وَ الجُذامِ وَ البَرَصِ و شَمُّهُ یَدفَعُها .

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

[گُل] نرگس را ببویید ، هرچند در روز یک بار ، هر چند در هفته یک بار ، هر چند در ماه یک بار ، هر چند در سال یک بار ، و هر چند در همه عمر ، یک بار؛ چراکه در قلب ، هسته‏اى از دیوانگى ، جذام و پیسى وجود دارد و بوییدن نرگس ، آن را دور مى‏کند.

طبّ النبیّ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم ، صفحه 10 ، بحار الأنوار ، جلد 62 ، صفحه 299؛ تاریخ دمشق ، جلد 14 ، صفحه 36 ، حدیث 3368 عن شریح عن عنه صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم نحوه دانش نامه احادیث پزشکی : 1 / 270


امام رضا علیه‏السلام :

وَلیَشُمَّ النَّرجِسَ ؛ فَإِنَّهُ یَأمَنُ الزُّکامَ ، وکَذلِکَ الحَبَّةُ السَّوداءُ .

... گل نرگس ببویید ؛ زیرا از زکام ، ایمنى مى‏بخشد . همچنین است سیاهْ دانه .