فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

معرفی 362 منبع درباره دیدگاه های مستشرقین وخاورشناسان درباره قرآن کریم و اسلام

  • ۲۳۷۸

فهرست منابع:

اول: منابع فارسی (کتاب‌ها و مقالات)

1.          آراء مستشرقین پیرامون قرآن کریم، منیره خوشنودی

2.          آراء و افکار اسلام‌شناسان معاصر آلمانی، موسویان، حسین، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، تهران 1375.

3.          آفاق تفکر معنوی در اسلامی ایرانی، شایگان، داریوش، هانری کربن، ترجمه: باقر پرهام، نشر فروزان، تهران [بی‌تا]

4.          آفرینش و رستاخیز، کینو، شیناما، ترجمه: جلیل دوستخواه، امیرکبیر، تهران، 1356 ش.

5.          آیات شیطانی، سید احمد رفعت، ترجمه: عباسعلی براتی.

6.          آیه‌های شیطانی، رشدی، سلمان، ترجمه: روشنک ایرانی، نسخه موجود در کتابخانه سالن اهل قلم دفتر تبلیغات اسلامی، [بی تا، بی جا]

7.          ادعاهای مستشرقان در مورد تحریف قرآن، بررسی: دکتر عیسی متقی‌زاده، محمد خوران، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.

8.          ارزیابی دیدگاه مستشرقین در مورد اهل بیت، سید محمد سبطین، مدرسه عالی امام خمینی (پایان‌نامه ارشد)

9.          از ایران زرتشتی تا اسلام، شائول شاکدر، ترجمه: مرتضی ثاقب‌فر، انتشارات ققنوس، تهران، 1384ش، چ دوم.

10.        اسلام در جهان امروز، اسمیت، ‌ویلفرد کنت ول، ترجمه: حسینعلی هروی، دانشگاه تهران، 2536.

11.        اسلام و غرب، احمد، خورشید، ‌ترجمه: سید غلامرضا سعیدی، انتشارات دار التبلیغ اسلامی، قم، 1347.

12.        اعترافات دانشمندان بزرگ جهان، مردانی، خیرالله، انتشارات آیین جعفری، تهران، 1402.

13.        اعجاز قرآن ریچارد سی در دایرة‌المعارف لایدن، ترجمه: دکتر اسکندرلو، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1386.

14.        اعجاز قرآن، پروفسور ریچارد سی، مارتین، بررسی و نقد: دکتر سید رضا مودب، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش سوم.

15.        امام، امتیاز یوسف، بررسی و نقد: دکتر مهدی رستم‌نژاد، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش چهارم.

16.        اندیشه نوین اسلامی در رویارویی با استعمار غرب، بهی، محمد، ترجمه دکتر سید حسین سیری، آستان قدس رضوی، مشهد، 1377.

17.        انقلاب اسلامی ایران در دایرة‌المعارف‌های جهان، شانه‌چی، محسن، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تهران 1379.

18.        برخورد، آرای مسلمانان و مسیحیان، وات، مونتجمری (مونتگمری)، تفاهمات و سوء تفاهمات، ترجمه: محمد حسین آریا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1373.

19.        بررسی آراء مستشرقین پیرامون گزارشات تاریخی قرآن، غلام حسین ناطقی، مدرسه عالی امام خمینی.

20.        بررسی دایرة‌المعارف قرآن لیدن (1)، دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش اول.

21.        بررسی دو مقاله «اقتصاد» و «علم اقتصاد» در دایرة‌المعارف لیدن، عبدالله سعید ترجمه: سید محمد موسوی مقدم، بررسی و نقد: دکتر مهدی رستم‌نژاد، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش ششم.

22.        بررسی دیدگاه مستشرقان در مورد مصادر وحی قرآنی، مهدی سلطانی رنانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش چهارم.

23.        بررسی دیدگاه‌های نلدکه در مورد رسم‌الخط و قرائت قرآن، دکتر محمد جواد اسکندرلو ـ سید حسن حسینی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش ششم.

24.        بررسی روایات جمع قرآن در زمان عثمان (ترجمه بخشی از کتاب تاریخ قرآن نلدکه)، بررسی: مرتضی کریمی‌نیا، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش اول.

25.        بررسی فرشته وحی از دیدگاه قرآن و مستشرقان، پایان‌نامه ارشد سید فیاض حسین بخارایی.

26.        بررسی مسئله تحریف قرآن در دائرة المعارف قرآن لیدن، بررسی و نقد: سکینه حقانی ـ دکتر محمد جواد اسکندرلو، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.

27.        بررسی مقاله انبیاء و نبوت، یوری روبین، مترجم: حسن رضایی، بررسی و نقد: دکتر حسین علوی مهر، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.

28.        بررسی مقاله حوا در دایره‌المعارف الاسلامیه، جلی ـ ایزنبرگ، مترجم به عربی: عبدالحمید یونس، بررسی و نقد: علیرضا نوبری ـ دکتر محمد حسن زمانی،‌ مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.

29.        بررسی مقاله زنان و قرآن، دکتر روت رادد، ترجمه، بررسی و نقد: مریم نوشین ـ دکتر محمد جواد اسکندرلو، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.

30.        بررسی و نقد دیدگاه‌های مستشرقین درباره تفسیر با تاکید بر کتاب مذاهب التفسیر الاسلامی گلدزیهر، مدرسه عالی امام خمینی

31.        بسط تجربه نبوی، سروش عبدالکریم، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، 1379 ش.

32.        پژوهشی در باب اسرائیلیات در تفاسیر قرآن، دیاری، محمد تقی، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، تهران، 1379.

33.        پیشینه مطالعات جهان اسلام در غرب، سی مارتین، سید حسن اسلامی، آیینه پژوهش، 1377 ه‍. ش، س نهم، ش 6.

34.        تأثیر اسلام بر اروپای قرون وسطی، وات، مونتجمری (مونتگمری)، حسین عبدالمحمدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم 1378.

35.        تاثیرپذیری دکتر نصرحامد‌ابوزید از مستشرقان، سید منصف حامدی (تونس)، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش دوم.

36.        تأثیرپذیری عبدالکریم سروش از مستشرقان، دکتر محمد جواد اسکندرلو، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش چهارم.

37.        تاریخ اسلام، بری آر، دانشگاه کمبریج، ترجمه: احمد آرام، امیرکبیر، تهران 1381.

38.        تاریخ تمدن اسلام، زیدان، جرجی، علی جواهر کلام، امیرکبیر، تهران 1352.

39.        تاریخ تمدن، دورانت، ویل، گروه مترجمان، نشر فرهنگ، 1375.

40.        تاریخ قرآن،‌ نولدکه، انتشارات دار النشر جورج المز، 2000 م.

41.        تاریخ‌گذاری قرآن از نگاه ریچارد بل و دانشمندان اسلامی، دکتر محمدجواد اسکندرلو، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ج اول.

42.        تجربه دینی، پراود فوت، وین، ترجمه و توضیح: عباس یزدانی، کتاب طه، قم، 1383 ش، چ دوم.

43.        تحلیل مبانی و شیوه‌های تفسیر شیعه، مایرم باراشر، بررسی و نقد: دکتر سید رضا مؤدب ـ سید محمد موسوی مقدم، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.

44.        تحلیل و بررسی آرای نولدکه پیرامون جمع قرآن، محمدحسین محمدی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش اول.

45.        ترجمه و نقد کتاب «جمع قرآن» جان برتون، پایان‌نامه دکتری حسن رضایی.

46.        ترجمه و نقد مدخل «قرآن و حدیث» از دایرة المعارف قرآن لایدن، پایان‌نامه ارشد سید حسین علوی.

47.        ترجمه و نقد مدخل قرآن از دایرة‌المعارف دین»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، اسکندرلو، محمد جواد، سال 1378.

48.        تفسیر قرآن در دوره جدید و معاصر، راترود ویلانت، بررسی و نقد: دکتر حسین علوی‌مهر، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش دوم.

49.        تفکر دینی در قرن بیستم، جان مک کواری، ترجمه: عباس شیخ علی ـ محمد محمد رضایی، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، 1375، اول.

50.        تمدن اسلام و عرب، گوستاولوبون، ترجمه: فخر داعى گیلانى، علمى، تهران، 1334، چ چهارم.

51.        جمع قرآن، جان برتون، نقد و بررسی: محمد حسین محمدی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش چهارم.

52.        حدیث و قرآن، جوین بول، بررسی و نقد: دکتر علی نصیری، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش سوم.

53.        حقیقت دینی در عصر ما، مونتگمری وات، ویلیام، ترجمه: ابوالفضل محمودی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1379ش.

54.        حورالعین، ماهر جرار، ترجمه، بررسی و نقد: دکتر محمد حسن زمانی ـ سرور حسینی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش ششم.

55.        خانواده و اهل‌بیت پیامبرصلی الله علیه و آله، علی عبدالله صالح آسانی و شارون، بررسی و نقد: سید محمد علی ایازی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش چهارم.

56.        خاورشناسی و دایره المعارف قرآن لیدن، دکتر مظفر اقبال، رئیس مرکز اسلام و علم کانادا، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.

57.        خدا و انسان در قرآن، ایزوتسو، توشی هیکو، ترجمه: احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1368.

58.        خدا و انسان در قرآن، ایزوتسو، توشی هیکو، ترجمه: احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1368 ش.

59.        داستان پیامبران در تورات، تلمود، انجیل و قرآن...، لاریجانی، محمد، انتشارات اطلاعات،‌ تهران، 1380.

60.        دایره‌المعارف مستشرقان، بدوی، عبدالرحمن، ترجمه: صالح طباطبایی، انتشارات روزنه، تهران 1377.

61.        در آستانه قرآن بلاشر، رژی، ترجمه: محمود رامیار، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1363 هـ . ش.

62.        درآمدی بر دایرة‌المعارف کتاب خانه‌های جهان، مرعشی نجفی، محمود، کتاب‌خانه‌ آیة الله مرعشی، قم 1374.

63.        درآمدی بر قرآن‌پژوهی مستشرقان و آسیب شناسی آن، معارف، مجید، تهران، فصل نامه پژوهش دینی، ش 9، 1384 هـ . ش.

64.        درآمدی بر قرآن، بلاشر، رزی، ترجمه: دکتر اسدالله مبشری، ارغنون، تهران 1372.

65.        درآمدی بر هرمنوتیک، واعظی، احمد، موسسه فرهنگی اندیشه معاصر، 1380 ش.

66.        درس‌هایی درباره اسلام (ترجمه العقیده و الشریعه فی الاسلام) گلدزیهر، ایگناز (1357)، ترجمه: علینقی منزوی، تهران، انتشارات کمانگیر، چاپ دوم [چاپ اول: بیروت، به احتمال قوی نام ناشر و محل چاپ دوم واقعی نباشد]

67.        دفاع از قرآن، عبدالرحمان بدوی، ترجمه‌: سید حسین سیدی.

68.        دوره‌های استشراق، دکتر محمدحسن زمانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش دوم.

69.        دیدگاه‌های نولدکه در مورد رسم‌الخط و قرائت قرآن و نقد آن، پایان‌نامه ارشد سید حسن حسینی.

70.        دین و نگرش نوین، استیس، والترترنس، ترجمه: احمد رضا جلیلی، ویراسته: مصطفی ملکیان، حکمت، تهران، 1377، چ اول.

71.        راهنمای الهیات پروتستان، هوردرن، ویلیام، ترجمه: طاطه وس میکایلیان، شرکت انتشارات علمی وفرهنگی، 1368 ش، چ اول.

72.        رویکرد خاورشناسان به قرآن، بررسی پیشینه و تحلیل: صادقی، تقی (1379)، ویراستاران: مهدی جابرمرادی، مریم‌قنبری و الهام آذر، تهران: فرهنگ گستر، چ اول.

73.        سرچشمه های نواندیشی دینی، صاحبی محمد جواد، احیاگران، قم، 1381.

74.        سیر تاریخی و ارزیابی اندیشه شرق‌شناسی، دسوقی، محمود، ترجمه: افتخارزاده، هزاران، تهران، 1376.

75.        شخصیت‌ اخلاقی پیامبرصلی الله علیه و آله از دیدگاه قرآن و مستشرقان، محبوب ذنون خواجه یف، مدرسه عالی امام خمینی

76.        شرق‌‌شناسی و اسلام‌شناسی‌ غربیان، زمانی، محمد حسن، دفتر تبلیغات اسلامی، 1385.

77.        شرق‌شناسی، سعید، ادوارد، ترجمه: دکتر عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377.

78.        شکل و ساختار قرآن، آنجلی‌کا نیوورث، بررسی و نقد: دکتر محمد جواد اسکندرلو، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش سوم.

79.        شیعه، تشیع و قرآن، آرزینا لالانی و مریم باراشر، بررسی و نقد: دکتر سید رضا مؤدب و سید محمد موسوی مقدم، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش چهارم.

80.        طرح مستندسازی متن قرآن و چاپ انتقادی آن، میشائیل مارکس (آلمان)، بررسی و نقد: دکتر محمدعلی رضائی‌اصفهانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش دوم.

81.        عذر تقصیر به پیشگاه محمد صلی الله علیه و آله و قرآن، دیون پورت، جان، ترجمه: غلامرضا سعیدی، دارالتبلیغ اسلامی، قم 1348.

82.        عقل و اعتقاد دینی، پترسون، مایکل و دیگران، ترجمه: احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، طرح نو، تهران، 1379 ش، چ سوم.

83.        علم ودین، ایان باربور، ترجمه: بهاء الدین خرمشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1385، چ پنجم.

84.        غرب در جغرافیای اندیشه، کاشانی، مجید، کانون اندیشه جوان، تهران 1381.

85.        فاطمه در قرآن، جین دمن مک اولیف، بررسی و نقد: دکتر محمد علی رضائی اصفهانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش چهارم.

86.        فرهنگ اسلام شناسان خارجی در دو جلد، عبداللهی خوروش، ‌حسین، مؤسسه مطبوعاتی مهر، ‌تهران 1362.

87.        فرهنگ کامل خاورشناسان، بدوی، ترجمه: شکر الله خاکرند، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1375.

88.        فقه و قرآن، پروفسور وائل حلاق، بررسی و نقد: دکتر محمد فاکر میبدی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش سوم.

89.        فلسفه دین، جان هیک، ترجمه: بهرام راد، انتشارات بین المللی الهدی، تهران، 1381 ش، چ سوم.

90.        قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان، علیقلی، محمد مهدی، انتشارات سینا، تهران، 1375.

91.        قرآن از نگاه دانشمندان غربی، دکتر سید رضا مؤدب و مجید دانشگر، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش ششم.

92.        قرآن پژوهی آکادمیک در عصر پسا روشنفکری از دایرة المعارف قرآن لایدن، پایان‌نامه ارشد کمال نوش آبادی.

93.        قرآن ‌پژوهی گلدزیهر، سید‌ مجید پورطباطبایی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش دوم.

94.        قرآن را چگونه شناختم،‌ گریک، کینت،‌ ترجمه: ذبیح الله منصوری، انتشارات مجید، تهران 1369، چ دوم.

95.        قرآن و مستشرقین، سید علی شرف الدین موسوی.

96.        کتابشناسی جهانی ترجمه‌ها و تفسیرهای چاپی قرآن مجید به 65 زبان از 1515ـ1980، بینارق، عصمت، ترجمه محمد آصف فکرت، آستان قدس رضوی، مشهد، 1373.

97.        گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان (ترجمه مذاهب التفسیر الاسلامی)، گلدزیهر، ایگناز (1383)، ترجمه: سید ناصر طباطبایی، مقدمه و حواشی: سید محمدعلی ایازی، تهران، انتشارات ققنوس، چ اول.

98.        گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان (گلدزیهر)، پایان‌نامه‌ ارشد‌ مهناز آلبولانی.

99.        گرایش‌های تفسیری در میان مسلمانان، گلدزیهر، ترجمه: سید ناصر طباطبایی.

100.      لوازم و پیامدهای نظریه‌ی تجربه دینی، عباسی ولی الله، قبسات، فصلنامه علمی، ترویجی در حوزه دین پژوهی، س هفتم، زمستان 81، ش 26.

101.      مبانی نظری مستشرقان در مورد تناقضات قرآن، دکتر محمد علی رضایی اصفهانی و محمد الله حلیم‌اف، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش ششم.

102.      محمد پیامبر و سیاستمدار، وات، مونتگمری، ترجمه: دارالترجمه ایران، کتابفروشی اسلامیه، 1344 ش.

103.      محمد پیامبری که از نو باید شناخت، کونستان ویرژیل، گیورگیو، ترجمه: ذبیح الله منصوری، امیرکبیر، تهران 1342.

104.      محمد صلی الله علیه و آله پیامبر و سیاستمدار، وات، مونتجمری (مونتگمری)، ترجمه: دارالترجمه ایران، کتابفروشی اسلامیه، تهران 1344.

105.      محمد صلی الله علیه و آله در اروپا، صمیمی، مینو، عباس مهرپویا، انتشارات اطلاعات، تهران 1382.

106.      مستشرقان و تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه، حسن رضا رضایی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش ششم.

107.      مستشرقان و تاریخ گذاری قرآن، اسکندرلو، محمد جواد، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، قم، 1385، چ اول.

108.      مستشرقان و حدیث، شینی میرزا، شهلا، نشر هستی نما، تهران، 1385.

109.      مستشرقان و قرآن، زمانی، محمدحسن، قم، مؤسسه بوستان کتاب، 1385، چ اول.

110.      مستغربات یک مستشرق، فصلنامه کتابهای اسلامی، رستگار، پرویز (بهار 83)، سال پنجم، ش 16.

111.      مطالعات اسلامی در غرب، الویری، محسن، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1381.

112.      مطالعات قرآنی در غرب، مرتضی کریمی‌نیا

113.      معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه پلنتینگا، حسین عظیمی دخت شورکی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 1385، چ اول.

114.      معنای متن، حامد ابوزید، نصر، ترجمه: مرتضی کریمی نیا، طرح نو، تهران، 1381 ش، چ دوم.

115.      مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن،‌ ایزوتسو، توشی هیکو، نشر پژوهش فرزان، تهران 1378.

116.      مفهوم‌شناسی، تاریخچه و دوره‌های استشراق (1)، دکتر محمدحسن زمانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش اول.

117.      مقایسه‌ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، موریس بوکای، ترجمه: ذبیح الله دبیر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1382 ش، چ نهم.

118.      مقدمه‌ای بر فهرست آثار ایگناس گلدزیهر، ماسینیون، لویی (بی‌تا) ترجمه: حسن رضوی. مجله کاوه، ش 69 {چاپ آلمان، اصل مقاله در سال 1927 در صص 1 ـ 16 فهرست آثار ایگناس گلدزیهر تالیف «برنارد هلر» در پاریس به چاپ رسیده است}.

119.      موضوعات و بایسته‌های پژوهش در حوزه قرآن و مستشرقان، گروه قرآن و مستشرقان مرکز تحقیقات‌قرآن‌کریم المهدی، مجله قرآن‌پژوهی‌خاورشناسان، ش ششم.

120.      میثاق در قرآن، بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم.

121.      نشست علمی قرآن و مستشرقان، جمعی از اساتید با حضور حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش دوم.

122.      نقاط قوت و ضعف مطالعات مستشرقان، اقتراح با حضور آیت الله معرفت، تنظیم: نصرالله سلیمانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش اول.

123.      نقد آثار‌ خاورشناسان، زندگی‌نامه علمی و نقد آثار بیست تن از خاورشناسان نامدار، حسینی طباطبایی، مصطفی، تهران، انتشارات چاپخش، 1375، چ اول.

124.      نقد ادعای مستشرقان در مورد تناقضات در قرآن، محمد الله حلیم اف، مدرسه عالی امام خمینی.

125.      نقد شبهات پیرامون قرآن کریم، معرفت، محمد هادی، ترجمه: حسن حکیم باشی و دیگران، انتشارات التمهید، قم، 1385.

126.      نقد نظریه تجربه دینی با تأکید بر قرآن، محمد اشرف شجاع، مدرسه عالی امام خمینی.

127.      نقد و بررسی آراء بلاشر درباره جمع و تدوین قرآن، دکتر مجید معارف، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش اول.

128.      نقد و بررسی ادعای مستشرقان درباره تناقضات قرآنی، پایان‌نامه ارشد محمد حلیم‌اف.

129.      نقد و بررسی اهم شبهات مستشرقین در مورد وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله ، پایان‌نامه ارشد سید فرمان حیدر تقوی.

130.      نقد و بررسی خاستگاه‌ها و مبانی نظریه تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه، مختار حسین، مدرسه عالی امام خمینی

131.      نقد و بررسی کاربرد واژه «کتاب» در آیات قرآن از نگاه مستشرقان، محمدجواد اسکندرلو، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش دوم.

132.      نقد و بررسی مستشرقان در مورد وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله ، فرمان حیدر، مدرسه عالی امام خمینی

133.      نقد و ترجمه مدخل سیره‌ی نبوی، پایان‌نامه ارشد حیدر پاسنگ.

134.      نقد و ترجمه مقاله «حدیث و قرآن» از دایره المعارف قرآن (مقاله لایدن)، مدرسه عالی امام خمینی

135.      نقد و نظر، (تجربه دینی)، فصلنامه فرهنگی، عقیدتی و اجتماعی، سال ششم، تابستان و پاییز 1379، ش 23 ـ 24.

136.      نقدی بر رهیافت «تجربه دینی» خاورشناسان بر وحی، محمد اشرف شجاع، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.

137.      نگرش تاریخی بر رویارویی غرب با اسلام، ثواقب، جهانبخش، دفتر تبلیغات اسلامی، 79.

138.      نگرش‌های انتقادی معاصر و قرآن، محمد آرکون، بررسی و نقد: دکتر محمد علی رضائی اصفهانی، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش سوم.

139.      واژگان دخیل در قرآن و نقد دیدگاه‌های مستشرقان، شجاعت علی جوادی، مدرسه عالی امام خمینی

140.      واژه‌های دخیل در قرآن، جفری، آرتور، ترجمه: فریدونبدره ای، توس، تهران، 1372ش.

فصل دوم: منابع عربی

141.      آراء المستشرقین حول القرآن، عمر بن ابراهیم رضوان، دارالطیبه، بی‌تا.

142.      الاستشراق اهدافه ووسائله، محمد فتح الله زیادی

143.      الاستشراق تاریخه واهدافه، شبهات المستشرقین ضد الاسلام، احمد شلبی

144.      الاستشراق دراسات تحلیلیه تقومیّه، محمد عبدالله الشرقاوی

145.      الاستشراق فی السیره النبویه، النعیم، محمد الامین عبدالله، دراسة تاریخیة لأراء وات ـ بروکلمان ـ فلهاوزن، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، ویرجینیا، آمریکا 1417.

146.      الاستشراق فی الفکر الاسلامی المعاصر، شرقاوی، محمد عبدالله، دارالفکر العربی قاهره [بی‌تا[

147.      الاستشراق فی الفن الرومانسی الفرنسی، بیطار، زینات،‌ المجلس الوطنی للثقافة، کویت 1992.

148.      الاستشراق فی المیزان، معالیقی، منذر، طرابلس، المکتب الاسلامی، بیروت، [بی‌تا[

149.      الاستشراق والتاریخ الاسلامی، فوزی، فاروق عمر، الأهلیه للنشر، اردن 1998 م.

150.      الاستشراق والخلفیه الفکریه، حمدی زقزوق، محمود، قاهره، دارالمنار، 1409 هـ . ق .

151.      الاستشراق والخلیفة الفکریة للصراع الحضاری، زقزوق، محمود، کتاب الامه، قطر، مکتبه الرساله، بیروت 1405.

152.      الاستشراق والدراسات الاسلامیه، نملة، علی بن ابراهیم الحمد، مکتبة التوبة، ریاض 1418.

153.      الاستشراق والقرآن العظیم، محمد خلیفه

154.      الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیهم، سباعی، مصطفی، بیروت، دارالورّاق، 1422 هق

155.      الاستشراق والمستشرقون، سباعی، مصطفی، مالهم وعلیهم، ‌المکتب الاسلامی، بیروت 1405.

156.      الاستشراق والمستشرقون، عدنان محمد وزان ، بی‌نا، بی‌تا.

157.      الاستشراق، فیومی، محمد ابراهیم، رسالة استعمار تطور الصراع الغربی مع الاسلام، دارالفکر العربی، قاهره 1413.

158.      الاستشراق، مجافانه لتاریخ الامه الاسلامیه وثقافتها، جندی، انور، مجلة المنهل، ‌ج 50، ش 471.

159.      الاستشراق، نشأته وتطوره واهدافه، اسحق موسی حسینی

160.      الاسلام والاستشراق، زهر الدین، صالح، دارالندوه، لبنان 1413.

161.      الاسلام والمسیحیة فی‌ العالم المعاصر، وات، مونتجمری (مونتگمری)، تعریب دکتر عبدالرحمن عبدالله الشیخ، الهیئأ المصریأ، قاهره، 1998.

162.      الاسلام، عقیده وسیاسه، رودنسون، ماکسیم، تعریب اسعد صقر، عطیه، بیروت، 1996.

163.      الاسلامیات بین کتابات المستشرقین والباحثین المسلمین، ندوی، ابوالحسن، مؤسسه الرساله، بیروت 1405.

164.      اسهامات المستشرقین فی نشر التراث العربی الاسلامی، نمله، علی بن ابراهیم الحمد، مکتبة الملک فهد، 1417.

165.      اضواء علی مواقف المستشرقین والمبشرین، شوقی ابوخلیل، جمعیة الدعوة الاسلامیة العالمیه، 1969 چ دوم.

166.      الاعتذار محمد والقرآن، دیون پورت، جان، تعریب: عباس الخلیلی، ‌اقبال، تهران 1335.

167.      ‌الاسلام فی مواجهة الاستشراق العالمی، مطعنی، ‌عبدالعظیم، دارالوفاء، بیروت، 1407.

168.      اهدافه ووسائله، زیاری، محمد فتح الله الاستشراق، دارقتیبه، بیروت 2002.

169.      تاریخ القرآن، نولدکه، دارالنشر جورج ألمز، ترجمه جورج تامر با همکاری سیده عبله معلوف و...، طبع اول، بیروت، 2004.

170.      تاریخ‌الیهود فی بلاد‌العرب، اسرائیل ولفنسون، مؤسسه النشر، قاهره، 1927م.

171.      تاریخ حرکه‌الاستشراق، فوک، یوهان، الدراسات العربیة و الاسلامیه فی اروبا حتی بدایه القرن العشرین، تعریب: عمر لطفی العالم، دارقتبة، دمشق، 1417.

172.      ‌تاریخ حرکه‌الاستشراق، فوک، یوهان، الدراسات‌العربیة والاسلامیه فی اروپا حتی بدایه القرن العشرین، تعریب: عمر لطفی العالم، دارقتیبة، دمشق 1417.

173.      التبشیر والاستشراق، عزت اسماعیل، محمد، احقاد علی النبی محمد صلی الله علیه وآله وبلاد الاسلام، اطهطاوی. الزهراء، قاهره 1411.

174.      تحقیقِ Vollers متلمّس، دیوان، تصحیح و ترجمه به آلمانى از کارل فُلِرز، لایپزیک، 1903، چاپ جدید: تحقیق حسن کامل الصیرافى، در مجله معهد المخطوطات العربیة، قاهره، سال چهاردهم، 1970م/ 1390ق، ص 1 ـ 559. (م).

175.      التراث العربی و المستشرقون، آلوسی، عادل، دارالفکر، قاهره، 2001.

176.      تفصیل آیات القرآن الکریم، لابوم، ژول، تعریب محمد فؤاد عبدالباقی، کتابفروشی اسلامیه، تهران 1335.

177.      الثقافه الاسلامیه والثقافه الغربیه، الأخذ والعطاء، آکادمی کشور مغرب، 1412.

178.      حوا والخطیئه فی التوراة والانجیل والقرآن،‌ د، فتنت مسیله، موسسه معارف، بیروت، بی‌تا.

179.      دایره‌المعارف الاسلامیه، جمعی از مستشرقان، دارالمعرفه، بیروت، بی‌تا.

180.      دراسات استشراقیه وحضاریه، النمله، علی ابن ابراهیم، جامعه الامام محمد‌ بن سعود، الاسلامیه ـ المدینه المنوره، 1413هـ ق.

181.      ‌دراسات الستشراقیه وحضاریه، العرفی، محمد بن سالم، نشریه کلیه الدعوه، ‌مرکز الدراسات الاستشرقایه والحضاریه، مدینه منوره، دانشگاه محمد بن سعود، 1413.

182.      الدراسات العربیه والاسلامیه فی الجامعات الالمانیه، بارت، رودی، تعریب دکتر مصطفی ماهر، دارالکتب العربی، قاهره 1967.

183.      دراسه عن ظهور الکتاب العربی ونفائس الکتب العربیأ التی طبعت فی الغرب، آلوسی، عادل، دارالفکر العربی، بیروت 1422.

184.      دفاع عن العقیده والشریعه ضد مطاعن المستشرقین، غزالی، محمد، ‌نهضه مصر للطباعه، قاهره 1999.

185.      الدفاع عن المسیحیه فی الانجیل، حداد، الارشمند ریت یوسف درّه، بحسب مرقس، منشورات المکتبة البولیته، بیروت 1988.

186.      دفاع عن محمد ضد المنتقصین من قدره، عبدالرحمن بدوی

187.      الرسول فی کتابات المستشرقین، حمدان، نذیر، دارالمنار للنشر، جده 1406.

188.      سکولوجیه القصه فی القرآن، تهامی نقره: شرکه التونسیه، الجزائر 1974.

189.      سموم الاستشراق والمستشرقین فی العلوم الاسلامیه، انورالجندی

190.      سیرالاستشراق و التبشیر، جنید، محمد، قرائه تاریخیه موجزه، دارقباء للطباعه والنشر، قاهره، 1999.

191.      شبهات حول القرآن وتفنیدها، غازی، عنایه، دارمکتبه الهلال، بیروت، 1996، چ اول.

192.      طبقات المستشرقین، صالح حمدان، عبدالحمید، مکتبه مدبولی، لیبی [بی‌تا[

193.      طبقات، ابن‏سعد، محمد، تحقیقِ Sachau و دیگران [با همکارى بروکلمان، هوروویتس، لیپرت، مایسنر، میتْوُخ، شوالى، و سترستئن، 8 جلد، لایدن، 1904 ـ 1917، ج 9، فهرست‏ها، 1921م. (م.

194.      الظاهرة الاستشراقیه واثرها علی الدراسات الاسلامیه (2‌جلد)، الحاج، ساسی سالم، مرکزدراسات العالم الاسلامی، لیبی 1991.

195.      العقیدة والشریعة فی الاسلام، گلدزیهر، محمّد یوسف موسی و دیگران، دارالرائد العربی، بیروت، 1992م.

196.      غرب‌شناسی، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، توحید فام، محمد، انتشارات باز، تهران، 1382.

197.      الفکر الاستشراقی، تاریخه وتقویمه، دمنوقی، محمود، دارالوفاء، مؤسسة التوحید، بیروت 1416.

198.      القرآن دعوه‌النصرانیه، دره‌الحداد، یوسف، منشورات المکتبه البولسیه، بیروت، 1986 م، چ دوم.

199.      القرآن و الکتاب، یوسف درّه حداد، بی‌نا، 2004 م.

200.      القرآن‌الکریم من منظور الاستشراقیه، محمد‌محمد، ابولیله، دارالنشر لجماعات، 1423 هـ ـ 2002 م، چ اول.

201.      القراءات فی نظر المستشرقین والملحدین، عبدالغنی القاضی، عبدالفتاح، مکتبه الدار، مدینه، بی‌تا.

202.      قضایا فی نقد العقل الدینی، کیف نفهم الاسلام الیوم، چ 1998، بیروت.

203.      قضایا قرآنیه فی الموسوعه البریتانیا، فضل حسن عباس، دارالبشیر، عمان،‌ 1408 ق، ط اول.

204.      الکامل فى التاریخ، ابن‏اثیر، عزّالدین ابوالحسن على، =Chronicon ، تحقیقِ C[arl]. J[uhans]. Tornberg، 14 جلد، لایدن، 1851 ـ 1871.

205.      المبانى = کتاب المبانى لنظم المعانى، مخطوطِ Wetzstein I 94 [این کتاب را بعدها آرتور جفرى در این اثر خود به همراه مقدمه ابن‏عطیّة بر تفسیر المُحرّر الوجیز به چاپ رسانید] مقدّمتان فى علوم القرآن، تصحیحِ آرتور جفرى، قاهره، مکتبة الخانجى، 1374ق/ 1954م.

206.      ‌محمد ازمه‌الاستشراق الحدیث والمعاصر، خلیفه حسن، جامعة الامام محمد بن سعود، ریاض 2000 م.

207.      محمدصلی الله علیه و آله فی‌المدینه، وات، مونتجمری (مونتگمری)، شعبان برکات، ‌منشورات المکتبه العصریه، بیروت[بی‌تا].

208.      المذاهب الاسلامیه فی تفسیر القرآن، تسیهر، ‌اجنتس جولد، تعریب علی حسن عبدالقادر، لندن، 1944 ومطبعه العلوم، 1994.

209.      مذاهب التفسیر الاسلامی، گلدزیهر، تعریب: عبدالحلیم نجار، قاهره، مکتب الخانجی، 1374 ق.

210.      مذاهب التفسیر‌الاسلامی والعقیده والشریعة فی الاسلام طبقات المستشرقین، عبدالحمید صالح حمدان.

211.      ‌مذاهب التفسیرالاسلامی، تسیهر، جولد، ترجمه: دکتر عبدالحلیم النجار، دارمکتبه هلال، [بی‌تا].

212.      المستشرقون الناطقون بالانجلیزیة، طیباوی، عبداللطیف، ترجمه: دکتر قاسم السامرایی، جامعة الامام محمد بن سعود، ریاض 1411.

213.      المستشرقون و القرآن الکریم، محمد امین حسن محمد بنی عامر، دارالأمل للنشر والتوزیع، 2004.

214.      المستشرقون و القرآن، سلسلة دعوة الحق لرابطة العالم الاسلامی، لطفی، مکه، 1990.

215.      المستشرقون والاسلام، قطب، محمد، مکتبة وهبة، قاهره 1999.

216.      المستشرقون والتنصیر،‌ نملة، علی بن ابراهیم الحمد، مکتبة التوبه، ریاض 1418.

217.      المستشرقون والدراسات القرآنیه، علی الصغیر، محمد حسین، دارالمورخ العربی، بیروت، 1420 ه‍ ق.

218.      المستشرقون والقرآن، عالم لطفی.

219.      المستشرقون والقرآن، عالم، ‌لطفی، دارسأ نقدیأ لمناهج المستشرقین.

220.      المستشرقون والقرآن، عبدالعال، اسماعیل سالم، سلسلة دعوة الحق لرابطة العالم الاسلامی، مکه 1990.

221.      المستشرقون وترجمه القرآن‌الکریم، البنداق، محمد‌صالح، منشورات‌ دارالآفاق الجدیده، بیروت، 1403.

222.      المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن، محمد باقر حکیم، مؤسسة‌الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 1405 ق.

223.      المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من ثبات الشریعأ، سفیانی، عابد بن محمد، ‌دارالمنایره، جده 1412.

224.      المستشرقون، العقیقی، نجیب (1965)، 3 ج، قاهره: دارالمعارف.

225.      المصاحف، عبدالله بن ابی داود سلیمان بن أشعث السجستانی، تصحیح: آرتور جفری، طبع مصر 1936 م.

226.      مصادر قرآن، نولدکه، تئودور، ویراسته ابن ورّاق، 1998.

227.      مقالات وبحوث حول الاستشراق والمستشرقین، ندوی،‌ ابوالحسن، دار ابن کثیر، بیروت 2002.

228.      مقدمتان فی علوم القرآن، جفری، آرتور، مکتبة الخانجی، قاهره 1392.

229.      ‌من آفاق الاستشراق الامریکی المعاصر، مطبقاتی، مازن صالح، مکتبة ابن القیم، مدینه منوره، 1409.

230.      من افترائات المستشرقین علی الاصول العقدیه فی الاسلام، فؤاد عبدالمنعم، مکتبه العبیطان، ‌ریاض، 2001 م.

231.      المنهج فی کتابات الغربین عن التاریخ الاسلامی، الدیب، محمد عبدالعظیم، کتاب الامة، ریاسة المحاکم الشرعیه، قطر 1411.

232.      موسوعه المستشرقین، عبدالرحمان بدوی

233.      موقف من الاستشراق ام حرب علی طیف، صاغیه، ‌حازم، ثقافات الخمینیة، دار الجدید، بیروت 1995.

234.      نظرة الغرب الی الاسلام فی القرون‌الوسطی، ساذرن، تعریب دکتر علی فهمی، مکتبة الفکر لیبی.

235.      نقد الخطاب الاستشراقی، العاج، ساسی سالم، دارالمدار الاسلامیة، طرابلس، دارالفکر، بیروت و دمشق، 2002.

236.      الوحی القرآنی فی المنظور الاستشراقی و نقده،‌ محمود ماضی، دارالدعوة، المدینة المنورة، 1422 ق/ 2001 م، ط 2.

237.      وحی الله حقایقه وفصائحه فی الکتاب والسنة نقض مزاعم المستشرقین، حسن ضیاء الدین عثر

سوم: منابع لاتین

238.      اخلاق واقتصاد، اس. ان اچ. نقوی، ترکیبی اسلامی، لایستر، 1981 م.

239.      آرای اقتصادی ابن تیمیه، ای. ای. اصلاحی، لایسستر، 1988 م.

240.      اسلام و چالش‌ اقتصادی، ام. یو. چاپرا، هرندن، 1995 م.

241.      اصول [تعالیم] اقتصادی اسلام، ام، آیحق، هرندن 1996م.

242.      اصول اقتصادی سیاسی اسلامی، ام.‌‌ای. پدری، پرسش [تحقیقی] روش‌شناختی، نیویورک، 1992 م.

243.      ایده بت پرستی و پیدایش اسلام، جی. آر.هاوتینگ، چ 1999، کمبریج.

244.      به سوی فهم قرآن، اس. ای. مودودی، لایستر، 1988.

245.      پژوهش‌های نوین در باب تألیف و تفسیر قرآن، هرشفلد، هارتویگ، 1902م.

246.      پیام قرآن، ام . اسد، گیبر القار، 1980 م.

247.      پیدایش تفسیر در اوایل اسلام، ریچموند.

248.      التاریخ، طبرى، ابوجعفر محمد بن جریر، تحقیقِ M.J. de Goeje، لایدن، 1879 به‏بعد Annales] quod scripsit Abū Djafar M. b. DjarĪr al-T.، تصحیحِ دُخویه، 3 دوره، لایدن، 1879 ـ 1898م.

249.      250.تعالیم اقتصادی [حضرت] محمد پیامبر، ام. اف. خان، اسلام آباد، 1989 م.

250.      دایرة‌المعارف قرآن، جین دمن مک اولیف، :Encyclopedia of the quran Gane Dammen Mc Auliffre

251.      دین و فرهنگ در اسلام کلاسیک، ابن عقیل، ادینبورگ، چ 1997.

252.      ساختارهای ادبی معنای دینی در قرآن، ریچموند.

253.      طوسى، فهرست، (Tusy’s list of Shy‘ah Books)، تحقیق: آ. اشپرنگر، کلکته، 1853.

254.      علوم اجتماعی در اسلام، محمد آرکون، پاریس، چ 1998.

255.      قرآن و مفسران، محمود ایوب، نیویورک، چ 1984.

256.      257. کتاب مقدس و تفسیر در اوایل دورة شیعه امامی، میرمحمد باراشر، لایدن، چ 1999.

257.      کشف {تبیین} قرآن، رابین سون، بروکفیلد، چ 1999.

258.      مهندسی نظام‌های محیطی اسلامی، اس. ربلیو. ای، حسینی، لندن، 1980.

259.      نقدی بر خاستگاه‌ها [اصول] تفکّر اقتصادی اسلامی، اسید، لایدن، 1995 م.

 

260.      Weil, G[ustav (übers.)]. Das Leben Muhammeds, Stuttgart, 1864.

261.      [Flügel, Gustav. (Hrsg.), Corani textus arabicus ad fidem librorum manuscriptorum et impressorum et ad praecipuorum interpretum lectiones et auctoritatem recensuit indicesque triginta sectionum et suratarum addidit Gustavus Flügel, Leipzig, 1834; zweite Auflage, 1842; dritte Auflage, 1858.]

262.      [Geyer, Rudulf. "Gedichte und Fragmente des Aus ibn Hajar", gesammelt, herausgegeben und übersetzt von R. Geyer, in SBÖAW, philos.ـ hist. Cl. (Wien), Bd. 126, Abh. 13 (1892) S. 1-107.]

263.      [Kazem ـ Beg, Mirza Alexander. «Observations sur le "Chapitre

inconnu du Coran", publié et traduit par M. Garcin de Tassy» Journal Asiatique 4e sér., 2 (1843).

264.      [Kosegarten, Johann Gottfried, The Hudsailian poems, contained in the manuscripts of Leiden, edited in Arabic and translated with annotations by J.G. Kosegarten. Vol. 1, containing the first part of the Arabic text, London, 1854; reprint, Hildesheim, 1984.]

265.      Courville, Mathieu, the Next Step in Studying Religion, Continuum International Publishing Group, Uk, 2007.

266.      Herling, Bradly, Study on Religion 1, continuum International Publishing Group, UK, 2007.

267.      Carrette Jeremy, Religion and Critical Psycology, Ruutledge Publication, US, 2007.

268.      The Encyclopedia of Religion, Vol. 12, New York: Macmillan publishing company, 1993.

269.      270. Wansbrough, John, Quranic Studis, Prometheus Books, Us, 2002.

270.      Hartwig Hirschfeld: New Researches of the Qoran , Londen, Royal Asiatis Society, 1902

271.      Young, Caroline, Spirituality and Health, J&B Publication, US, 2003.

272.      273. Brockopp, Jonathan, Slaves and Slavery, Encyclopeadia of the Quran.

273.      Brockopp, Jonathan, Concubines, Encyclopeadia of the Quran.

274.      Motzki, Harald, Bridewealth, Encyclopaedia of the Quran.

275.      Mc Auliffe, Jane Dammen, Fatima, Encyclopaedia of the Quran.

276.      Clercke, Peter, New religions in the Global Perspectives, Rutledge Publication, UK, 2006.

277.      Abulfedae Annales Moslemici arab. et lat. op. stud. J.J. Reiskii, ed. J.G. Chr. Adler, Copenhagen, 1789 1794.(م) . ).]

278.      Aisha Abd al – Rahman (= Bint al – shati), Maqal fi L _ insane.

279.      AL – KURAN, A. T. WELCH; THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, 1986.

280.      An Apology for Mohammad and Quran پژوهشی در باب محمد و قرآن، جان دیون پورت

281.      Angelika neuwirth, Encyclopeadia of the Quran, v.2 . Form AND structure of the Quran.

282.      Avbervy, E. Beek Eine christliche Parallel Zuden ParadiesJung frauen des korans, in orientalia christiana periadica 14(1948), id, Les houris du. coranet Ephremle syrien, in mideo 6 (1959-61).

283.      Birt, Th. Kritik und Hermeneutik nebst Abriß des antiken Buchwesens, 1913.

284.      Büttner, C.G. Suaheli ـ Schriftstücke in arabischer Schrift, Berlin, 1892.

285.      Caetani, L[eone]. Annali dell’Islām, Milano, 1905 1912.

286.      Caetani, L[eone]. Chronographia Islamica.

287.      Charles j. Adams; the encyclopedia of religion, vol. 12, new york; macmillan publishing company, 1993.

288.      Chronology and the quran, gerhard bowering, encyclopaedia of quran, leiden, 2002.

289.      Daniel A. Madigan, Revelation and inspiration, in: Encyclopedia of Quran, General Editor: Jane Dammen McAuliffe, Leiden-Boston.

290.      de Sacy, [Antoine Isaac] S[ilvestre]. Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothéque Impériale, VII (1810), IX (1813).

291.      Dictionary of Beliefs and Religions, wordsworth References, See: Peter Abelard;

292.      E ssays in honor of maruin H. Pope, Guilford, ct 1987, 247-54, s. salin, Lavie future selonle coran, Paris 1971, Wensinck, concordance.

293.      E.Berthels, Die paradiesischen Jungfrann (Huris)im Islam, in islamica.i (1925).

294.      Einleitung in den Koran: System der koranischen Theologie, Münster, 1895.

295.      Encyclopeadia of the Goran jan Dammen Macauliffe 'Leiden' 2000.

296.      Flügel, G[ustav]. Die grammatischen Schulen der Araber, 1862.

297.      Fraenkel, S[iegmund]. Aramäische Fremdwörter: de vocabulis in antiquis Arabum carminibus et in Corano peregrinis, Dissert. Lugdun. Bat., 1880.

298.      G.H.A.Guynboll, “Hadith And The Quran” , Encyclopadia Of Quran.

299.      Gardthausen, V. Griechische Paläographie, Iii (1911).

300.      Geiger, [Abraham.] Wissenschaftl. Zeitschrift für jüdische Theologie, Bd. II.

301.      Geschet des Quran تاریخ قرآن، تئودور نولدکه

302.      Goldziher, I[gnaz]. Deutsche Literaturzeitung, 1906.

303.      Goldziher, I[gnaz]. Muhammedanische Studien.

304.      305. Grimme, H[Ubert]. Muhammed, I. Teil, Das Leben, Münster, 1892.

305.      Harold Kincaid, Positivism in social sciences, in: Routledge Encyclopedia of philosophy, General editor Edward Craig, Landon and New York.

306.      Ibn Wādih (Ahmad b. abī Ja‘qūb alـAbbāsi), Historiae, ed. M. Th. Houtsma, 2 Bde., Leiden, 1883.

307.      Introduction to the Quran درآمدی بر قرآن، ریچارد بل

308.      Introduction TO THE Quran, RICHARD BELL, LONDON, 1953.

309.      J. Jensen, Revelation,The Catholic Encyclopaedia, New York: Robert Appleton co,

310.      J. macdonald, islmic eschatology, vl. Paradise, in islamic studies 5 (1966).

311.      Jacob, G[eorge]. Studien in arabischen Dichtern, III, [Heft III, Das Leben der vorislamischen Beduinen, Berlin, 1895. Nachdruck, Hildesheim, 1967].

312.      James Alfred Martin, Religious experiences, in: The encyclopedia of religion, Editor in chief: Mircea Eliade, Macmillan Publishing Co. New York.

313.      John burton. The collection of the quran. Encyclopaedia of the quran.

314.      Journal Asiatique, Dec. 1843. > Kazem ـ Beg.

315.      Lammens, H[enry]. Fātima et les filles des Mahomet, notes critiques pour l’étude de la Sīra, Rom, 1912.

316.      M. Jarrar, The martyrdom of passionate lovers. Holy war as a sacred wedding, in A. Neuwirthet al. (eds).

317.      Margot Badran, Feminism and the Quran Encyclopadia of the Quran V: 2, P. 199.

318.      Materials for the history of the text of the Quran مطالبی در زمینه تاریخ متن قرآن، آرتور جفری

319.      Mcauliffe (ed), The combridge Campanion to the Quran (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

320.      Mémoires présentés par divers savants á l’Académie royale des inscriptions et belles – letters de l’Anstitut de France.(م)]

321.      Mohammad and Quran محمد و قرآن رودی پارت

322.      Mohammad and the Rise of Islam محمد و طلوع اسلام، مارگیلیوث

323.      Mohammad at Mecca محمد در مکه، وات

324.      Mohammad at Medina محمد در مدینه، وات

325.      Motzki, Harald, Marriage and Divorce, Encyclipaedia of the Quran P. 276.

326.      Muir, [Sir] W[illiam]. The Life of Mahomet, 4 Bde., London, 1857 - 61; 2. Aufl., London, 1876; 3. Aufl., 1894. Auszug in 1 Band von T.H. Wier, Edinburgh, 1912.

327.      My ths, historical archetypes and symbolic figures in Arabic literature. Towards a new hermeneutic approaeh, Beirut 1998,87- masari al- ushshaq, in al- Abhath 41 (1993), 27-121. jeffry, for vocab, D. kunstiinger, Die namen and und freuden des kuranischen Paradieses, in Bsoas 6 (1930-32)

328.      Nasr Hamid Abu zayd, Mafhum al – nass. Dirasa fi ulum al – Quran, Bcirut 1990. مفهوم النصّ: دراسة فی علوم القرآن از نصر حامد ابوزید، بیروت: 1990.

329.      Nöldeke, Th[eodor]. Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft, 1910.

330.      Noldeke, The Koran, the origins of the Koran, edited by ibn Warraq, 1998.

331.      Notices et Extraits > de Sacy, S.

332.      Oxford Advanced Learner's Dictionary – 1999.

333.      Quranic Studies بررسی‌ها و مطالعات قرآنی، جان ونزبرو

334.      Review of Quranic studies مروری بر مطالعات قرآنی، ویلیام گراهام

335.      336. Review of the collection of the Quran مروری بر جمع قرآن، جان ونزبرو

336.      Roded, Ruth, Women and the Quran, Encyclopaedia of the Quran, P. 523.

337.      Rosental Reflection on love in paradise, in J.H. maks and R.M. Good ceds), lave and death in the ancient Neare Est.

338.      Ruete, Emily. Memoire einer arabischen Prinzessin, 4. A., Berlin, 1886.

339.      Shari Lowin, Revision And Alteration, Encyclopaedia Of Quran.

340.      Sprenger, A[loys]. Das Leben und Lehre des Mohammad, Berlin, 1869.

341.      Sprenger, A[loys]. Life of Mohammad, Allahabad, 1851.

342.      Strack, H. L. Einleitung in den Talmud, 4. Aufl. 1908.

343.      Studies in Arabic Literary papyra: Quranic Commentary and Tradition Abbot, Nabbia تفسیر قرآن و حدیث، ابوت نبیئا

344.      T. Andrae, Mohammad, sein Leben Und sien Glaube, stockholm 1917.

345.      the Comedy of DANTE-HEl. Penguin.

346.      The Covenant in the Quran, by Abd al-karim Biazar. Tehran. Daftar Nashre Farhang Islami. 1360.

347.      the Encyclopeadiq Amricana1 –Newyork. Checago. Washington – 1963.

348.      The Encyclopedia of Islam دایرة‌المعارف اسلام

349.      350. The Encyclopedia of Religion and Ethics دایرة‌المعارف دین و اخلاق

350.      351. The life of Mahomet, Dermenghem زندگی [حضرت] محمد ــ درمگنام

351.      The origins of the Quran, Noldeke مصادر قرآن ــ تئودور نولدکه

352.      The Quran, Rodwell قرآن، رودول

353.      The Quran’its composition and Teaching قرآن، تألیف و تعلیم آن، ویلیام مویر

354.      Toshihiko lzutsu, God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschanung (Tokyo: Keio University, 1964).

355.      Vollers, [Karl.] Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien, Strasburg, 1906.

356.      Webster's Encyclopeadic un abridged Dictionory of the English Languqge by Donald Bener.

357.      Weil, G[ustav]. Geschichte der Chalifen, 3 Bd., Mannheim, 1846 1851.

358.      Wellhausen, Julius. Muhammed in Medina, Berlin, 1882.

359.      Wellhausen, Julius. Prolegomena zur öltesten Geschichte des Islam, 1899.

360.      Wellhausen, Julius. Reste arabischen Heidentum, 1. Aufl. 1887; 2. Aufl. 1897.

361.      Wellhausen, Julius. Skizzen und Vorarbeiten, Heft IV, Berlin, 1889.

362.      William P. Alston, “Religious experience” in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, Edited by: Edward Craig, Routledge, Landon and New York, 1998.

باتشکر از دکتر احسان پور اسماعیل

 

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.