نگاهی به زندگی پرفسور فلاطوری 

راهکار آیت الله بهجت برای رفع حواس پرتی در نماز