هرکس  موضعی داشت و هرکس رای داد،پیروز است چون نهایت تلاش و فکر و ذهن خود را برای فردای بهتر به کار گرفته است.

اکثریت رای دهندگان تصمیم گرفتند به دولت آقای روحانی فرصت دوباره دهند،دیگر ملت ،بدهکار نیست.دیگر دولت قبل ،بهانه نیست، از امروز ، دولت باید بدون هیچ بهانه ای به خدمت صادقانه بپردازد...برای موفقیت شان در راه صراط مستقیم دعا می کنیم و معتقدیم هرکه به خون شهدا و آرمان های آنان معتقد باشد عاقبت بخیر است ولاغیر...