طرز تهیه روغن زعفران

100 گرم روغن کنجد را با 2 گرم زعفران ساییده شده مخلوط نموده پس از چندروز  ، استفاده  از آن را شروع نمایید

خواص: درمان بی خوابی( به پیشانی مالیده شود.)