از دست‏نوشته شیخ شهید نقل است که حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله و سلّم فرمود:

هرکه‏میخواهد خداوند در قیامت اعمال زشتش را بر او عرض نکند

و پرونده گناهانش را نگشاید،باید این دعا را بعد از هر نماز بخواند:

اَللّهُمَّ اِنَّ مَغْفِرَتَکَ اَرْجى مِنْ عَمَلى

وَ اِنَّ رَحْمَتَکَ اَوْسَعُ مِنْ ذَنْبى

 اَللّهُمَّ اِنْ کانَ ذَنْبى عِنْدَکَ عَظیماً

 فَعَفْوُکَ اَعْظَمُ مِنْ ذَنْبى

اَللّهُمَّ اِنْ لَمْ اَکُنْ اَهْلا اَنْ اَبْلُغَ رَحْمَتَکَ

فَرَحْمَتُکَ اَهْلٌ اَنْ تَبْلُغَنى وَ تَسَعَنى

 لِاَنَّها وَسِعَتْ کُلَّشَىْءٍ

بِرَحْمَتِکَ یااَرْحَمَ الرّاحِمینَ 
بار خدایا!همانا آمرزش تو از عمل من امیدوارکننده ‏تر و مهربانى تو از گناه من گسترده‏ تر است،بار خدایا!اگر گناهانم نزد تو بزرگ است،گذشت تو از گناه من بزرگتر است،بار خدایا!اگرچه شایسته دست‏یابى رحمت تو نیستم،امّا رحمت تو سزاوار است به من برسد و مرا فرا گیرد،زیرا رحمتت همه‏ چیز را فرا گرفته است، به حق مهربانیت اى مهربان‏ترین مهربانان!.

دریافت سایردعاهای کوتاه واثربخش