امارت دبی که میزبان بیش از ۲۰۰ ملل مختلف می‌باشد در فصل نخست سال جاری شاهد مسلمان شدن بیش از ۵۰۰ نفر بوده است، این افراد (تازه مسلمان) می‌گویند که شیفته‌ی آموزه‌های پرمهر اسلام و احترام این دین به سایر ادیان و فرهنگ‌ها شده اند.

بیشتر این افراد از طریق دوستان، مطالعه کتاب‌های اسلامی و بازدید از مراکز اسلامی در مورد اسلام آگاهی حاصل نموده اند.

شگفت آور اینکه، بعضی از این افراد علت مسلمان شدن شان را شنیدن صدای خوش الحان آذان و نحوه برخورد نیک مسلمانان امارات متحده عرب گفته اند.

منابع:

The National UAE

Onislam

Hidaya Research