فرامرز میرشکار مبارکه

نویسنده و صاحب نظر فرهنگی، هنری ، اجتماعی

دوستانت همه عوض گشتند

 • ۱۰۵۹
دوستانت همه عوض گشتند
نه زمانه عوض شود هرگز
نه که سالت شود دگرسالی
دوستانت همه عوض گشتند
که چنین از زمانه می نالی
فرامرزمیرشکار-95/5/13

امروز کدام قصه دلکش باشد؟

 • ۱۰۹۰


تا کی سخن از خسرو وشیرین گفتن

وز گفتن شعر دین و آئین خفتن

 

امروز کدام قصه دلکش باشد؟

جز قصه ی اسلام و فلسطین  سُفتن؟؟؟

آن دانشی که نور نگردد چه فایده؟

 • ۱۲۲۸

آن دانشی که نور نگردد چه فایده
آن ثروتی که سور نگردد چه فایده

صدها هزار سال کتاب و مطالعه
نادانی ئی ، که دور نگردد چه فایده

بار درخت فهم ، به میوه است نه به برگ
انسان اگر صبور نگردد چه فایده

هرجا دلی به عشق بلرزد ، بلرز از او
این شور اگر شعور نگردد چه فایده

در عالمی که هرچه در آن نور می شود
گر سنگها بلور نگردد چه فایده

عمری گذشتی از همه آبهای خاک
آن ماهی ات به تور نگردد چه فایده

یک عمر می دوی که به پایان خط رسی
آن خط اگر که جور نگردد چه فایده

نه زر به کف ، نه خدعه و تزویر در دلش
زائر اگر که زور نگردد چه فایده

چشمی اگر که روی دلآرام دیده است
چشم دگر چو کور نگردد چه فایده

تا حشمتش جناب سلیمان برد ز یاد
گر روبرو به مور نگردد چه فایده

در محضر ی که غیر وی و یار نیست کس
عارف اگرحضور نگردد چه فایده

صدها هزار شور به شعر آمده مرا
این شعر اگر شعور نگردد چه فایده


 

دریای غم

 • ۱۱۲۰

چنان دل به دریای غم ریختیم

که زین قطره عالم بهم ریختیم

 

 

 

همه بدهای جهان

 • ۱۰۵۴

همه بدهای جهان پیش دل من هیچ است

بدتر از آنکه نفهمند تورا چیزی نیست ....

"شمین"

ارزش دیـدار بـرادران

 • ۱۱۲۶

 قالَ الصادق علیه السلام 

مَنْ زارَ اَخاهُ فِى اللّهِ،

قالَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ:

 اِیّاىَ زُرْتَ وَثَوابُکَ عَلَىَّ وَلَسْتُ اَرْضى لَکَ ثَوابا دُونَ الْجَنَّةِ

اصول کافی3/255

ترجمه منظوم از :فرامرزمیرشکار

گویند:خدا جواب هرکس که بگفت

ازبهرخدا در پی یارم بروم ...

گویدکه: ثواب تست برمن ای دوست

ازبهرتوجز بهشت راضی  نشوم

آواز برآور...

 • ۱۰۹۳

بِسْمِ ٱللَّـهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِیمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّـهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّـهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ یَکُن لَّهُۥ کُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

ترجمه منظوم از:فرامرزمیرشکار

آواز برآور که یگانه است خدای

وَز هرچه نیاز است خدای است جدای

نه زاده و نه کسی وِرا زائیده

هرگز نَبُوَد کسی برایش همتای

مگرساقی به جز ساقی که بودی...

 • ۱۰۳۲

مگرساقی به جز ساقی که بودی؟؟؟

که ناداده شرابم غم زدودی!!!

هنوزم جام خشکم برسردست

به آسانی ، مرا از من ربودی!!!


16شهریور94-اصفهان

رباعی حدیدازفرامرزمیرشکارمبارکه"شمین"

 • ۱۰۴۴

درِ روزا همیشه آجری  نیس 

همیشه شهرخوبان این طوری نیس...

میاد روزی که میشم مست کویش

مرام ساقیا تنهاخوری نیس ...

ماهی وآب

 • ۱۱۰۴

فرامرزمیرشکارمبارکه "شمین"

 ماهی  به آب گفت  : عزیزم  بدون  تو ...          ...می میرم وبه عشق نهم باز یادبود

می خواست امتحان کندش آب ،رفت و زود    برگشت لیک ماهی بیچاره مرده بود...

آینه

 • ۱۲۸۶

دادی به دستم آینه   گفتی که: خودببین

دیدم تونیستی ،   زدم آئینه بر زمین

"شمین اصفهانی"

بیت

 • ۱۳۵۰

هرکس که قدرعشق نداند رهاش کن

وآن کس که راه بُرد بدو جان فداش کن

شمین اصفهانی

این همه شهیدمارو شهید نکرد-تصنیف از فرامرزمیرشکار

 • ۱۳۰۵

اگه غیرکاردلبری نکرد

اون کاری که هیچ کافری نکرد

سردی زمونه، حالت نگیره

دنیاباهیچکی برادری نکرد

دوبیتی:وقتی هوای عشق نداری اینگونه می شودهمه عالم

 • ۱۱۹۵

وقتی هوای عشق نداری اینگونه می شودهمه عالم 

هرگوشه می شود سپه شام ،هرجا سیه چوماه محرم

 

وقتی هوای عشق  نداری ،گرددحسین ،کشته ی عریان

جادارد آنگه   آنکه بپوشی تاحشر،جامه ای همه ماتم

ماهی به آب گفت:عزیزم بدون تو

 • ۱۵۰۰
ماهی به آب گفت:عزیزم بدون تو

ماهی به آب گفت:عزیزم بدون تو

می میرم وبه عشق نهم باز یادبود

می خواست امتحان کُنَدَش آب ، رفت وزود

برگشت لیک ماهی بی چاره مُرده بود

رباعی:قربان علی که مرد عالم باشد

 • ۱۲۲۸

قربان علی که مرد عالم باشد

مدحش همه عمرگرکنم کم باشد 

قربان علی که صحبتش در دم مرگ

توصیه به حال ابن ملجم باشد

رباعی:قربان علی که هیچکس نیست چون او

 • ۱۲۵۴

قربان علی که هیچکس نیست چون او

درمردی و رادمردی اش کیست چو ن او؟ 

گر که همه دم تمام عالم گردی...

یک تن کو که یک دمش زیست چون  او؟

رباعی:قربان علی که یاداو: آب حیات

 • ۱۲۱۱

قربان علی که یاداو: آب حیات

قربان علی که نام او:قندونبات

قربان  علی که یادونامش چوبرند

گویندتمام خلق براوصلوات

رباعی:قربان علی که ساقی کوثراوست

 • ۱۴۰۸

قربان علی که ساقی کوثراوست

قربان علی که منجی محشراوست

قربان علی که هرچه گوییم از او

ازخوبی وفضل وبندگی ، برتراوست