بایگانی شهریور ۱۳۹۷ :: فرامرز میرشکار مبارکه

فرامرز میرشکار مبارکه

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

رئیس جمهور در سفر سازمان بین الملل ، تعداد صد نفر را به همراه خود برد که بار کردن این هزینه در این شرایط ، اتلاف بیت المال است.

->